cogsPalkka-automaatio

Työvoimavaltaisten yritysten palkanlaskentaan suunniteltu Linkity Palkka helpottaa palkanlaskentaa ja varmistaa että lisät ja ylityöt pysyvät hallinnassa. TES -tulkittu materiaali toimitetaan palkanlaskentaan automaattisesti, jolloin virheiden ja työn määrä helpottuvat

Linkityn automaatio tarjoaa helppokäyttöisen ja monipuolisen ratkaisun työajanseurannan, TES-tulkinnan ja palkanlaskennan automatisoimiseen.

Palkka-Automaation Ominaisuudet

automation

PALKANLASKENTA

Reaaliaikainen TES-tulkinta ja automaattinen palkanlaskenta. Eri työehtosopimusten hallinta.

car

KILOMETRIT JA PÄIVÄRAHAT

Kilometrikorvausten, päivärahojen sekä
muiden lisien automaattinen tulkinta.

book-percent

KUSTANNUSLASKENTA

Palkka-aineisto voidaan jakaa oikeille kustannuspaikoille. Asiakas- ja tuotekannattavuus.

connect-o

INTEGRAATIO

Integraatiot Suomessa käytettäviin palkanlaskentaohjelmiin.

Kuinka automaattinen palkanlaskenta toimii?

1.

Työaikamerkintä

Työntekijä kirjaa työajan tai tekee paikkatietoon perustuvan työaikaleimauksen

2.

TES-tulkinta

Linkity tulkitsee työajat työehtosopimuksen mukaisesti ja muodostaa palkkarivit

3.

Valmis palkka

Palkkarivit ovat valmit ja ne voidaan siirtää maksuun

Palkkojen automatisointi on helppoa

Kun työntekijä merkitsee työaikansa puhelimellaan tai selaimella, on se jo saman tien palkanlaskennan sähköisessä aineistossa. Työajan kirjaaminen on helppoa ja loogista, se tapahtuu täysin vastaavasti kuin sähköisissä kalentereissa, kuten Google Calendarissa.

Esimiesten ja hallinnon on helppo tarkistaa tehdyt työt ennen palkanlaskentaa.

Linkityn TES-automaatti muuntaa työaikamerkinnät palkkalajeiksi ja siirtää ne suoraan palkkaohjelmaan, jolloin sekä esimiehen / hallinnon ja palkanlaskijan työmäärä vähenee jopa 90%.

Asiakkaalle tehdyistä tunneista voidaan pyytää hyväksyntä sähköisesti suoraan asiakkaalta.

Palkkakauden päätteeksi valmiit palkkarivit lähetetään rajapinta-integraation kautta suoraan taloushallinon palkkaohjelmaan. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti yhdellä klikkauksella. Huomattavaa onkin, että Linkity tuottaa täysin valmiit TES-tulkitut palkkarivit, eikä pelkästään työaikoja. Tämä tarkoittaa, että perinteistä palkanlaskentatyötä ei tarvita, vaan palkka-aineisto on suoraan valmis maksuun.

  • "Vihdoinkin on älytty tehdä työajanseuranta, joka aivan vastaava käyttää kuin kalenteri"

  • "Palkkarivit muodostuvat todella helposti. Yhdellä klikkauksella saa valmiit palkkarivit koko henkilöstölle."

  • "Tehtyjen töiden tarkistaminen on todella helppoa ja selkeää."

Ilmainen koekäyttö

Täytä alla olevaan tekstikenttään yrityksesi perustiedot, niin avaamme teille tiin koekäyttöä varten. Tarvittaessa kysymme lisätietoja.