alendar-clockTyöaikaseuranta

Tuntikirjaukset mobiilisti tai verkkosivun kautta. Sisältää myös kilometrit, päivärahat ja muut korvaukset. Helppo hyväksyntä ja seuranta.

Linkity – Tuntikirjauksen avulla työvoimasi tuntien kerääminen automatisoituu. Myös töiden leimaaminen puhelimella tai kosketusnätöllisellä kellokorttilaitteella onnistuu, paikkatiedon kera.

Työaikaseuranta - Ominaisuudet

LEIMAUS JA PAIKKATIETO

Työaika voidaan joko kirjata sovellukemme kalenterinäkymään tai leimata. Paikkatiedolla voidaan varmistaa työssäolo. Meiltä myös nykyaikaiset ja edulliset leimauslaitteet.

car

KILOMETRIT JA PÄIVÄRAHAT

Kilometrikorvausten, päivärahojen sekä muiden kulujen kirjaaminen helposti. Maksatus automaattisesti palkanlaskennan yhteydessä. Automaattinen matkakulukorvaus sijainnin perusteella.

automation

PALKANLASKENTA

Työaikamerkinnöistä tehdään reaaliaikainen TES-tulkinta ja automaattinen palkanlaskenta. Eri työehtosopimusten hallinta.

calc

TÖIDEN LASKUTUS

Tehdyt työt ja keikat, sekä palvelusopimukset saadan automaattisesti laskuriveiksi ja lähetettyä sähköisesti Linkityn omalla myyntireskontralla.

Kuinka työaikaseuranta toimii?

1.

Työaikamerkintä

Työntekijä kirjaa työajan tai tekee paikkatietoon perustuvan työaikaleimauksen

2.

Esimies hyväksyy

Esimies tai asiakas hyväksyy tehdyt työt.

3.

Valmis palkka

TES-tulkitut palkkarivit ovat valmit ja ne voidaan siirtää maksuun

Helppo työaikaseuranta

Kun työntekijä merkitsee työaikansa käyttölogiikaltaan tuttuun kalenterinäkymään, on se jo saman tien palkanlaskennan sähköisessä aineistossa.

Esimiesten ja hallinnon on helppo tarkistaa tehdyt työt ennen palkanlaskentaa.

Linkityn TES-automaatti muuntaa työaikamerkinnät palkkalajeiksi ja siirtää ne suoraan palkkaohjelmaan, jolloin sekä esimiehen / hallinnon ja palkanlaskijan työmäärä vähenee jopa 90%.

Asiakkaalle tehdyistä tunneista voidaan pyytää hyväksyntä sähköisesti suoraan asiakkaalta.Mobiili työaikaseuranta ja palkka-automaatio

Linkity –työajanseuranta on helppokäyttöinen ja monipuolinen ratkaisu työajanseurannan, TES-tulkinnan ja laskutuksen automatisoimiseen. Kun työntekijä merkitsee työaikansa käyttölogiikaltaan tuttuun kalenterinäkymään, on se jo saman tien palkanlaskennan sähköisessä aineistossa.

Linkityn TES-automaatti muuntaa työaikamerkinnät palkkalajeiksi ja siirtää ne suoraan palkkaohjelmaan, jolloin sekä esimiehen / hallinnon ja palkanlaskijan työmäärä vähenee jopa 90%. Esimiehellä on mahdollisuus ja velvollisuuskin tarkistaa ja hyväksyä työaikamerkinnät ennen palkkojen laskemista. Asiakkaalle tehdyistä tunneista voidaan pyytää hyväksyntä sähköisesti suoraan asiakkaalta.

Työajan leimaaminen – Mobiili kellokortti

Työaikaa voidaan seurata myös leimaamalla. Työntekijät voivat valita Linkity-mobiilisovelluksestaan työn tai projektin, mitä ovat suorittamassa ja leimata itsensä töihin. Leimauksesta saadaan paikkatieto, jolloin voidaan olla varmoja, että tekijä todellakin on paikalla.

Suurta tarkkuutta ja fyysistä todennusta varten on myös mahdollista käyttää NFC-teknologiaan perustuvaa leimaamista, jolloin paikan päällä olevia NFC-tageja leimataan puhelimen lähiluku-ominaisuutta käyttäen.
Mobiilisovellukset osaavat toimia myös ilman nettiyhteyttä. Leimaukset, muistiinpanot ja paikkatieto jäävät sovelluksen muistiin ja ne synkronoituvat automaattisesti, kun kenttää on taas saatavilla.

Linkity työaikaseuranta projekteittain ja tehtävittäin

Tämän päivän työelämä on vaihtelevaa ja pirstaleista. Useat projektit ja työt lomittuvat keskenään ja asiakkaat haluavat tietää projekteihinsa kuluvan työajan.

Linkity mahdollistaa työntekijän resurssoinnin useampiin projekteihin ja niissä voi olla erilaisia tehtäviä. Mobiilisovelluksella on helppo kirjata tai leimata työaikaansa useisiin projekteihin päivän mittaan. Kaikista saadaan tarkka aika, laskutusperusteet ja palkanlaskennan kokonaisaika.

Tarvittaessa työntekijä voi itsekin perustaa uuden projektin tai tehtävän, vaikka kesken päivää, omalla puhelimellaan. Työntekijöille voidaan lisätä oikeuksia, jolloin hän voi kutsua tehtävään myös muita työntekijöitä.

Lomat ja poissaolot

Poissaolojen ilmoittaminen ja kerääminen on helppoa. Työntekijöillä on mahdollisuus ilmoittaa poissaolonsa tai muuttaa statuksensa jo etukäteen - “ei käytettävissä”. Lomat ja poissaolot huomioidaan automaattisesti palkanlaskennassa.

Kilometrit, päivärahat ja muut kulut

Verottomien kulujen ilmoittaminen käy kätevästi mobiilisovelluksella. Kilometrien ilmoittamista helpottaa ja todentaa paikkatiedon ja työntekijän osoitetiedon automaattinen huomioiminen. Kulut on helppo seurata, ja hyväksyä. Ne siirtyvät automaattisesti palkanlaskentaan ja tarvittaessa laskutukseen.

  • 35 työntekijäämme kirjasivat päivittäisille tuntilapuilleen noin kymmenelle asiakkaalle tehtyjä töitä. Tuntilappuja tuli kuukaudessa yli 700. Työaikaa palkanlaskennan selvitykseen ja laskuttamiseen meni 11 työpäivää kuukaudesta.

  • Linkityn käyttöönoto jälkeen palkkoihin ja laskutukseen käytetty työaika tippui noin kolmeen tuntiin kuukaudessa. Aiemmin se oli peräti 11 henkilötyöpäivää.

Ilmainen koekäyttö

Täytä alla olevaan tekstikenttään yrityksesi perustiedot, niin avaamme teille tiin koekäyttöä varten. Tarvittaessa kysymme lisätietoja.