Dynaaminen Hankintäjärjestelmä

Sähköinen pilvipalvelu ulkoisten resurssien hankintaan ja hallintaan

Työvoimavaltaisten yritysten ja kuntien vaihtuvat resurssitarpeet aiheuttavat byrokraattisen ja virhealttiin hankintaprosessin. Linkity automatisoi tämän ja luo avoimen töiden hankinta- ja myyntikanavan.

Ominaisuudet

list

SÄHKÖINEN URAKKATORI

Tarvittavat työsuoritteet voidaan julkaista hankinnan piirissä oleville työn tarjoajille.

users

ULKOISTEN RESURSSIEN HANKINTA

Töiden tarjoajista voidaan valita vaatimusten mukaiset toimittajat laadun tai hinnan perusteella.

signal

SÄHKÖINEN HUUTOKAUPPA

Jos alihankkijoilla on tarjolla runsaasti vapaata kapasiteettia, voidaan hintaa kilpailuttaa dynaamisesti.

user-check

SÄHKÖINEN HANDSHAKE

Töiden ja urakoiden sopiminen voidaan hoitaa sähköisesti ja viestintä tapahtuu reaaliaikaisesti push-viestein.

Kuinka se toimii?

1.

Ilmoita urakka

Voit ilmoittaa yrityksenne urakat ja niiden vaatimukset sähköisellä työtorilla

2.

Urakoitsijat tarjoavat

Sähköinen palvelu on helppo myös töiden tarjoajille. Hinta sekä tarjolla olevat työsuoritteet ja laitteisto ilmoitetaan.

3.

Valitset tekijät

Sopimukset vahvistetaan sähköisesti ja työt resursoidaan.

Resurssien hankinta

Kaikkea ei kannata tehdä itse edes suuremmissa yrityksissä tai kunnissa. Kun keskitytään omaan ydinliiketoimintaan, tarvitsevat ytimen ulkopuolelle jäävät tehtävät ja ajoittaiset työmäärän nousut ulkopuolisia resursseja toimiakseen. Tämä aiheuttaa kuitenkin työlään resurssien hankintaprosessin.

Linkityn avulla toistuvasti tarvittavien resurssien hankkiminen on helppoa ja nopeaa, lisäksi hinnan muodostumista on helppo kontrolloida ja seurata. Järjestelmä helpottaa myös tarjolla olevien resurssien vertailua.

Sähköinen työtori / urakoiden ilmoittaminen

Tarvittavat työsuoritteet ja urakat ilmoitetaan vaatimuksineen Linkityn sähköisessä ilmoituskanavassa. Tehtävien esitystapa on selkeä ja informatiivinen. Työsuoritetta tarjoavat tahot voivat helposti tarjota ammattilaisiaan ja kalustoaan tarjolla oleviin tehtäviin hintojen kera. Ostaja voi vertailla tarjoajia ja päätöksen synnyttyä urakat ja niiden ehdot sovitaan sähköisellä sopimuksella. Kenelläkään ei mene aikaa hukkaan turhaan byrokratiaan.

Töiden seuranta

Myös ulkopuoliset työn suorittajat voidaan ottaa Linkity - työajanseurannan piiriin. Tällöin töiden eteneminen ja todellinen suorittaminen saadaan helposti kontrolloitua.

  • Tarvitsemme satoja vuokratyöntekijäitä kuukausittain muuttokeikoillemme omien työntekijöidemme lisäksi. Linkityn hankintajärjestelmällä saamme sekä automatisoitua tuon valtavan työn, että kilpailutettua hintaa dynaamisesti.

  • Urakoiden tarjoaminen on helppoa ja avointa. Jos meillä on hiljaisempaa, on parempi vaikka myydä työ edullisemmin, jotta kassavirtaan ei tule notkahduksia.

Kiinnostuitko?

Täytä alla olevaan lomakkeeseen yhteystietosi, niin olemme Teihin yhteydessä.