Iphone-kadessa

Autonominen työvuorosuunnittelu. Mitä se on ja miten se hyödyttää työntekijää, asiakasta ja pomoa?

Tyytyväiset työntekijät, hyvä asiakaskokemus ja johto, joka voi keskittyä yrityksen kasvattamiseen. Autonominen työvuorosuunnittelu auttaa teitä pääsemään näitä kohti. Käytännössä se mahdollistaa työntekijän osallistumisen työvuorosuunnitelmien tekoon.

Autonominen työvuorosuunnittelu voi toimia esimerkiksi niin, että suunnittelette Exceliin työvuoron ja lähetätte työntekijöille viestin avoimesta vuorosta. Tämän jälkeen halukkaat ilmoittautuvat työvuoroon ja te hyväksytte vuoroon sopivat henkilöt. Tämä voi kuulostaa pidemmältä prosessilta kuin perinteisen työvuorolistan luominen ja työntekijöille lähetys, mutta työvuoroautonomian tukeminen kannattaa. Niin työntekijän, asiakkaan, kuin pomonkin puolesta.

Autonominen vuorosuunnittelu tukee toimintaasi

Tyytyväiset työntekijät

Työvuoroautonomian tarjoamat hyödyt työntekijöille ovat huomattavat ja autonominen työvuorosuunnittelu on etenkin hyödyllistä aloilla, joilla viikonlopputyöt ovat normaalia työaikaa. Itse vaikuttamalla työaikoihin työntekijät voivat suunnitella työtä ja vapaa-aikaansa paremmin, mikä lisää työntekijöiden motivaatiota ja työtyytyväisyyttä. Tyytyväiset työntekijät pysyvät yrityksessänne kauemmin ja tuottavat parempaa työtä.

Sitoutuneet asiakkaat

Kun työntekijät ovat tyytyväisiä ja heidän kerryttämä taito pysyy yrityksessä, näkyy se asiakkaille saakka. Asiakkaat saavat aina laadukasta palvelua ja he pystyvät rakentamaan vahvemman suhteen yrityksenne kanssa, kun henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta. Asiakkaat, jotka sitoutuvat yritykseenne syvemmin kuin vain tuotteen vuoksi myös todennäköisemmin suosittelevat yritystänne muille.

Tehokas yritys

Motivoituneiden työntekijöiden sekä sitoituneiden asiakkaiden tuloksena on tietenkin tyytyväinen johto ja yritys. Kun työntekijävaihtuvuus minimoituu, kuluu yrityksellä vähemmän vaivaa ja rahaa uusien työntekijöiden koulutukseen ja palkkaamiseen. Kallisarvoinen työaika säästyy yrityksen toiminnan kasvattamiseen manuaalisen suunnittelutyön sijaan ja kauppa käy paremmin.

Tarkista nämä ennen autonomisen työvuorosuunnittelun aloittamista

Oikein tehty työntekijöiden vuorosuunitteluun osallistuttaminen voi luoda yrityksellenne rutkasti kilpailuetua. Jotta työaika-autonomia pääsisi täyteen loistoonsa, kannattaa kuitenkin tarkistaa muutamat yksityiskohdat ennen sen käyttöönottamista.

  • Onko työntekijöiden kanssa kommunikointi tarpeeksi tehokasta?

Jotta työvuoroihin ilmoittautuminen kävisi sutjakkaasti, yrityksen ja työntekijöiden välisen kommunikoinnin täytyy olla tehokasta, mieluiten jopa automaattista. Mikäli johdon täytyy käyttää paljon työaikaa manuaalisten vuorokutsujen lähettämiseen, vastausten odotteluun ja työvuoroon tulevien työntekijöiden tarkistamiseen, avoimien vuorojen järjestämiseen saattaa kulua liikaa aikaa. Siispä hyödyn maksimoimiseksi, kannattaa miettiä voisiko työntekijöille kommunikointia tehostaa ennen avoimien vuorojen luomista.

  • Näettekö helposti työntekijöiden todistukset ja osaamiset?

Erilaiset työvuorot vaativat erilaista osaamista ja todistuksia. Kun työntekijät ovat ilmoittautuneet avoimeen työvuoroon, tulee johdon tarkistaa täyttävätkö työntekijät kyseiseen vuoroon tarvittavan osaamisen. Kun työvuorot vaativat erilaista osaamista ja työntekijöitä on useampi tusina, voi työntekijöiden ja työvuorojen yhteensovittaminen joka kerta avoimen vuoron täyttymisen jälkeen olla vaivalloista. Siispä, jotta autonominen työvuorosuunnittelu voisi hyödyttää teitä parhaiten, tulee työntekijöiden osaamiset ja työvuorojen vaatimukset olla helposti noudettavissa.

Autonominen työvuorosuunnittelun käyttöön ilman lisävaivaa?

Työvuorosuunitteluohjelmiston avulla voitte tarjota avoimia vuoroja ja saavuttaa autonomisen työvuorosuunnittelun hyödyt, kuten tyytyväisemmät työntekijät ja kilpailuedun vaivattomammin.

Linkityllä avoimen vuoron vaiheet menevät näin:

  1. Luo vuoro
  2. Sopivat työntekijät saavat vuoropyynnön puhelimeen
  3. Työntekijä vastaa painamalla kyllä/ei nappia

Helppoa, eikö? Lue lisää Linkityn työvuorosuunnittelusta ja asiakkaistamme