Asiakastarina: Linkityn avulla Siivouspalvelu Hänninen on säästänyt 47 % palkanlaskennan kuluissa

Siivouspalvelu Hänninen Oy toimii Kymenlaakson ja Itä-Uusimaan alueella ja tarjoaa laajan valikoiman siivouspalveluita niin yritys- kuin yksityisasiakkaille. Linkityn Siivouspalvelu Hänninen otti käyttöön vuonna 2022.

Lähtötilanne

Ennen Linkityn käyttöönottoa työtunnit kirjattiin paperilappusille ja palkanlaskenta tehtiin itse. Vanha tapa vei liikaa hallinnon työaikaa, ja epätarkat paperiset kirjaukset sekä työntekijöittäin vaihtelevat kirjauskäytännöt huononsivat yrityksen työilmapiiriä. ”Meidän täytyi saada helpompi ratkaisu tuntikirjauksiin ja palkanlaskentaan kun työntekijöitä alkoi jo olemaan enemmän”,  kertoo Minni Hänninen, Siivouspalvelu Hännisen Operatiivinen johtaja.

Ratkaisu

Kartoitusvaiheessa Siivouspalvelu Hänninen pyysi tarjouksen neljältä eri tarjoajalta, joista yksi oli Linkity. Minnin sanoin Linkityyn päädyttiin koska se oli kaikista kokonaisin ratkaisu. Lisäksi se, että yhteydenpito Linkityn asiantuntijoihin oli helppoa, vakuutti Minnin valitsemaan Linkityn. Linkity automatisoi HR-rutiinit. Palvelumme sisältää työvuorosuunnittelun, työajanseurannan, TES-tulkinnan ja palkanlaskennan. Saatavilla on myös palkanlaskentapalvelu.

Tulokset

Minnin mukaan käyttöönotto sujui todella hyvin. Yhteydenpito oli aktiivista ja mahdolliset uudet tarpeet hoidettiin heti kuntoon. “Käyttöönotto oli mallisuoritus. Siirtymäaika oli poikkeuksellisen lyhyt, vain 5 viikkoa, ja työntekijät omaksuivat uuden järjestelmän yllättävän nopeasti”, kertoo Operativiinen johtaja Minni. Minni kertoo myös, että Linkityn avulla Siivouspalvelu Hänninen on säästänyt 47 % palkanlaskennan kuluissa. Linkityn ominaisuuksista Minni nostaa esille mobiilisovelluksen, jolla on kätevä tehdä esimerkiksi työvuorojen vaihtoja tien päältä, kun tarve tulee. Linkityn avulla Siivouspalvelu Hännisen toiminta tehostui.

Linkity virtaviivaistaa työvoimanhallinnan ja palkkaratkaisut