Resurssien.allokointi.tietokoneella

Kokonaisvaltainen henkilöstön resursointi- vuorot tunnit ja palkat yhdestä järjestelmästä

Henkilöstön resursointi on tärkeä osa jokaisen yrityksen toimintaa. Tekemällä sen tehokkaasti säästätte työvoimakustannuksissa, tuette työntekijöiden jaksamista ja varmistatte parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Resurssien jakaminen taulukoissa tai paperilla vie usein tolkuttomasti paljon aikaa, minkä takia resursoinnin laatuun panostaminen voi olla hankalaa. Automatisoimalla resursoinnin voitte kuitenkin saavuttaa tarvittavat hyödyt ilman siihen käytettyä lisäaikaa. 

Tässä 5 tapaa, miten juuri Linkityä käyttämällä voisitte tehostaa resursointianne:

1. Näet kokonaiskuvan työstä mistä vain 

Linkityllä voitte suunnitella työt tietokoneella, tai halutessanne kokonaan puhelimella tai tabletilla. Järjestelmä on ketterä kaikissa muodoissa, teidän tarvitsee vain syöttää järjestelmään millaisiin vuoroihin tarvitsette työvoimaa ja loput vaiheet palkanmaksuun saakka voidaan automatisoida. Voitte luoda vuorot ripeästi mistä vain. 

2. Seuraat resursseja reaaliajassa

Henkilöstön resursointia tehdessä on hyvä nähdä saatavilla olevat henkilöt reaaliajassa, jotta vuorot saadaan täytettyä nopeasti. Kun olette luoneet vuoron Linkityyn, järjestelmä ehdottaa automaattisesti parasta työntekijää kyseiseen vuoroon. Voitte luoda niin 3- ja 5-vuoroja, vakiotyövuoroja ja avoimia vuoroja. Järjestelmä tietää ehdottaa vain käytettävissä olevia työntekijöitä, joten mikäli työntekijä on sairaana, lomalla tai toisessa vuorossa, Linkity ei ehdota häntä vuoroon. Vuorojen suunnittelemiseen ja täyttöön ei Linkityn avulla tarvitse kuluttaa ylimääräistä aikaa.

3. Löydät aina parhaat työntekijät

Vuoroja suunnitellessa näette kaikkien työntekijöiden työroolit, osaamiset kuten ajokortit ja työntekijöille lisäämänne kommentit. Näin ei tarvitse muistaa monien työntekijöiden joukosta kenellä on mikäkin osaaminen tai todistus, vaan järjestelmä näyttää sen teille suoraan. Tällä ominaisuudella löydätte satunnaisille työntekijöille tai esimerkiksi kesätyöntekijöille sopivat työt huomattavasti helpommin.

4. Tavoitat sijaiset nopeammin tarpeen tullessa

Yksi henkilöstön järjestämisen hankalimmista osista on yllättäviin poissaoloihin varautuminen. Siksi Linkitystä tavoitatte sijaiset pikaisesti. Voitte syöttää järjestelmään muun muassa sijaisten kokemuksen ja etäisyyden työpaikalta, jolloin näette heti kuka on sopivin sijainen kyseiseen työvuoroon. Kun sijainen on löydetty, järjestelmä voi automaattisesti tarjota vuoroa push-viestillä. Voitte siis luottaa siihen, että tavoitatte sopivan henkilön mahdollisimman nopeasti.

5. Luot vuorolistat ja seuraat työaikaa helpommin

Tekemällä vuorojen tarkastamisesta ja seurannasta työntekijöille mielekästä vähennätte resurssien suunnitteluun kuluvaa vaivaa. Työntekijät voivat saada vuorot joko puhelimeensa tai tulosteena, työaikaseurantaa varten työntekijöiden tarvitsee vain painaa aloita ja lopeta -nappia sovelluksesta tai laitteesta.