Kouvola siirtyy työajanseurannassa väreihin

Kouvolan kaupunki valitsi käyttöönsä Linkityn työajanhallintajärjestelmän. Linkity pitää sisällään työvuorosuunnittelun, mobiilin työajanseurannan sekä virka- ja työehtosopimusten tulkinnan.

Hankinnan kohteena olevassa Työajanseurannassa on tavoite saavuttaa yhtenäinen, asiakkaalle helppokäyttöinen, kaupungin hallinnointityötä säästävä ja kokonaistaloudellisesti edullinen ratkaisu. 

“On mahtavaa päästä aloittamaan yhteistyö Kouvolan kaupungin kanssa juuri marraskuussa. Olemme valmistautuneet projektiin täältä Itä-Pasilasta käsin ja uskomme että löydämme yhteisen sävelen nopeasti” Toteaa Linkityn toimitusjohtaja Antti-Pekka Vepsäläinen.

Kouvolan kaupungilla on henkilöstöä noin 3 200 ja he työskentelevät konsernipalveluiden, sivistyksen sekä tekniikan ja ympäristön toimialoilla.

Kaupunkistrategian mukaisia sisäisen toiminnan linjauksia on, että digitalisaatiota hyödynnetään Kouvolassa tehokkaasti. “Henkilöstöhallinnon prosessien automatisoinnin myötä myös henkilöstöpalvelujen toiminnan painopistettä voidaan siirtää hallinnollisesta työstä enemmän kehittämisen puolelle”, toteaa henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.

“Saimme kilpailutuksen avulla värikkään ja helppokäyttöisen ratkaisun, joka tulee säästämään aikaamme hallintotyössä ja  tukee tavoitteisiimme pääsemistä” kertoo käyttöönotossa projektipäällikkönä toimiva henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela.

Linkity on Suomen kattavin työajanhallinnan palvelu. Automatisoimalla vaiheet aina työvuoroista palkkoihin se mahdollistaa yrityksille huomattavan ajan, vaivan sekä kustannusten säästön. Ohjelmisto sisältää työvuorosuunnittelun, työajanseurannan, TES-tulkinnan sekä palkanlaskennan ja laskutuksen. Järjestelmä on Linkityn Suomessa kehittämä, ja on näin hyvin muokattavissa asiakkaidemme nykyisiin sekä tuleviin tarpeisiin.

Lisätiedot: Antti-Pekka Vepsäläinen
ap@linkity.net
050 5533 700