⇨ Varaa demo

calcLaskutusjärjestelmä

Sähköinen laskutusjärjestelmä verkkolaskujen ja paperilaskujen lähettämiseen ja maksuvalvontaan.

Linkity - Laskutus tarjoaa helppokäyttöisen ja monipuolisen ratkaisun palveluiden, tuotteiden ja tavaroiden laskuttamiseen, sekä sopimuslaskujen automatisointiin.

Ominaisuudet

envelope-open-o

MYYNTIRESKONTRA

Linkityn myyntireskontralla luot ja lähetetät laskut helposti ja luotettavasti. Laskut näyttävät tyylikkäiltä ja ammattimaisilta. Seuraat myös suorituksia helposti ja voit automatisoida muistutukset.

bolt

SÄHKÖINEN LASKUTUS

Laskut menevät sähköisesti verkkolaskuina yrityksille ja e-laskuina yrityksille. Laskut voidaan myös lähettää paperisina e-post-palvelun kautta tai sähköpostilla. Laskut voidaan myös tulostaa ja lähettää perinteisin keinoin.

magic

TÖIDEN LASKUTUSAUTOMAATIO

Tehdyt työajat ja suoritteet siirtyvät automaattisesti laskuriveiksi. Myös työnteijöiden kulut voidaan laskuttaa.

start-cog

TOISTUVIEN LASKUJEN AUTOMAATIO

Toistuvat laskutukset, kuten vuokrat ja erilaiset palvelusopimukset, esim. toistuva siivous, saadaan automaattisesti laskuille.

Kuinka se toimii?

1.

Anna hinta

Lisää asiakastietoon palvelun hinnoittelu, kuten työtuntien hinta tai palkkakerroin. Urakat, palvelut, tuotteet, tarvikkeet vuokrat yms. voidaan hinnoitella.

2.

Hyväksy laskurivit

Työntekijöiden merkinnät menevät suoraan laskutusriveiksi. Ne voidaan vielä muokata, hyväksyä tai poistaa.

3.

Laskun lähetys

Lasku on valmis ja se lähtee automaattisesti matkaan joko sähöisesti tai paperisena.

Laskutus - Myyntireskontra

Linkity on tehokas ja nykyaikainen laskutusjärjestelmä. Sisäänrakennettu laskutusohjelma osaa poimia tehdyt työt suoraan laskulle, ilman erillisten raporttien ajamista tai siirtotoimenpiteitä. Tällainen toiminto tekee laskutuksesta helppoa ja nopeaa. Erityisesti sen edut tulevat esiin, jos on tarve laskuttaa tehtyjä töitä ja niihin liittyviä kuluja. Asiakastietoihin voidaan lisätä erilaisia hinnoittelumalleja töille ja suoritteille. Myös tavaroiden ja tarvikkeiden hinnat voidaan lisätä asiakastietoihin.

Palveluiden hinnoittelu

Tehtyä työtä voidaan laskuttaa useilla eri tavoilla. Yleensä kuitenkin työllä on tuntihinta ja erilaiset tehtävät ovat erihintaisia. Tarvittaessa tuntihinnoissa on mahdollista huomioida ylityöt ja aikaperusteiset lisät, kuten yötyö.
Toinen yleinen tapa hinnoitella työ on kerroinhinnoittelu. Tätä käytetään erityisesti henkilöstöpalvelualalla.
Monesti kuitenkin tehty työ kuuluu jo palvelusopimuksen piiriin. Tällöin, jo asiakaspalvelun tai työnjohdon luodessa keikkaa, valitaan onko työ laskutettavaa vai ei. Myös työntekijälle voidaan antaa mahdollisuus valita, onko työ laskutettavaa vai ei.

Tuoterekisterien luominen

Tuotteiden ja tarvikkeiden hinnoittelu on myös mahdollista. Tuoterekisteriin voidaan tuoda rajattomasti tuotteita muista järjestelmistä aineistosiirtoina ja on jopa mahdollista tehdä rajapinta esimerkiksi tukkuliikkeen sähköisiin järjestemiin. Tässä on kuitenkin huomioitava, että jos työntekijä työskentelee liikkuvassa työssä ja on pelkän älypuhelimen varassa, voi valtaisien tuotemäärien selailu olla turhauttavaa.
Työntekijän tehdessä työaikamerkintänsä, lisättyyään myös tuotteet, saadaan koko keikan laskutusrivit kerralla valmiiksi, sillä Linkity osaa huomioida myös matkat ja matka ajan.

Laskutusrivien muokkaaminen ja hyväksyminen

Automaattisesti muodostuvat laskurivit menevät ensin tarkastusraportille. Siellä niitä on helppoa ja selkeää tarkastella ja hyväksyä sekä tarvittaessa muokata tai poistaa. Niitä voidaan hväksyä massoittain tai antaa mennä laskulle automaattisesti. Tehdyn työn j asuoritteiden laskuttaminen ei yksinkertaisesti voi olla tämän helpompaa.

Työohjeet – Mobiili toiminnanohjaus

Linkity toiminnanohjausjärjestelmään voidaan tuoda runsaasti asiakas- tai projektikohtaista tietoa. Työn ohjeistus voidaan kirjata suoraan sille varattuun ohjekenttään tai jos tiedon tarve on suuri, voidaan tietoihin myös liittää erilaisia tiedostoja ja kuvia.

  • Vihdoinkin järjestelmä, jossa kiinteistöhuollon laskuttamiseen liittyvä kankeus ja vaivalloisuus on ratkaistu. Palvelusopimuksen ja sopimusten ulkopuolisten keikkojen laskut muodostuvat ja lähtevät kerta kaikkiaan aivan itsestään.

  • Rakennusmiesteni tunnit tulevat vihdoinkin oikein ja ajallaan laskulle. Paikkatiedon perusteella minä ja asiakkaani myös tiedämme, että töissä on oltu.

Kiinnostuitko?

Täytä alla olevaan lomakkeeseen yhteystietosi, niin olemme Teihin yhteydessä.