Työaikajärjestelmä – milloin se toimii ja missä tilanteessa voit sitä muuttaa?

Voiko sovittua työaikajärjestelmää muuttaa?

Yritykselle toimiva työaikajärjestelmä riippuu niin toiminnan luonteesta kuin yrityksen tarpeista ja kulttuurista. Lisäksi tietenkin työehtosopimus tai paikalliset sopimukset sanelevat tiettyjä reunaehtoja sille, miltä työaikajärjestelmä voi näyttää. (TTK2020) tiivistää toimivan työaikajärjestelyn seuraavanlaisesti:

Toimiva työaikajärjestely

  • Optimoi tuotannon ja talouden
  • Tukee terveyttä, työturvallisuutta, hyvinvointia ja tehokkuutta
  • Mahdollistaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen

Työaikajärjestely, joka täyttää edelliset ehdot voi olla täysin erinäköinen yrityksestä riippuen. Teknologiateollisuus Ry, (2016), kuvaileekin, että tärkeintä työaikajärjestelyssä on sen molemminpuolinen toimivuus, eikä se, onko kyseessä työaikapankki, keskimääräinen työaika tai jotain täysin muuta. Mikäli sovittu työaikajärjestely ei enää palvele yritystä parhaalla mahdollisella tavalla, työsopimuksessa sovitun työaikajärjestelmän muuttaminen ei kuitenkaan ole aivan mutkatonta.

Nyrkkisääntönä on, että työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työaikamuotoa, työaikaa tai työaikajärjestelyjä ilman molemminpuolista suostumusta. Tämähän on pääasiassa hyvä asia – sovitusta ei hevillä poiketa ellei se niin työnantajalle kuin työntekijälle sovi. Yksipuolisesti työaikamuotoa, työaikaa tai työaikajärjestelyjä voi muuttaa vain jos työnantajalla on tuotannolliset, taloudelliset tai toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvät perusteet irtisanoa työsopimus, eikä työntekijää voida kouluttaa tai siirtää muihin tehtäviin (YTK, 2020).

Kuntatyönantaja (2013) avaa oikeutta muuttaa ehtoja; “Työnantajalla on oikeus muuttaa työnjohto- ja valvontaoikeutensa perusteella työsuhteen ehtoa silloin, kun muutos ei vaikuta työsuhteeseen olennaisesti.”

Automatisointi tukee hallintaa

Työntekijöiden motivaation ja vaihtuvuuden kannalta on tietenkin hyvä välttää yksipuolisia muutoksia työaikajärjestelyihin, vaikka se olisikin yrityksen tilanteessa sallittua. Työn järjestäminen ohjelmistoa käyttäen voi olla suuri apu siinä, että työaikajärjestelyistä on aina selkeä kokonaiskuva ja tarvittavat muutokset tehdään ajoissa, pienin askelin. Ennen kuin tarvittavat muutokset paisuvat merkittäviksi poikkeamiksi siitä, mitä työntekijöiden kanssa ollaan alussa sovittu.

Tehokkailla työkaluilla tarpeita voidaan resursoida ja ennakoida paremmin ja manuaaliseen työhön kulutettu työaika vapautuu ydintehtäviin. Suunnitteletko hallintaprosessien automatisointia? Lue tästä, kuinka valitset teille sopivan ohjelman.