⇨ Varaa demo

cogsPalkka-automaatio

Työvoimavaltaisten yritysten käyttöön suunniteltu Linkityn palkka-automaatio laskee palkat automaattisesti ja poistaa lisien, ylitöiden ja työaikapankkien manuaalisen käsittelyn. TES-tulkittu materiaali siirtyy palkanlaskentaan sähköisesti, jolloin virheet jäävät pois ja työn määrä vähenee murto-osaan.

Kuinka automaattinen palkanlaskenta toimii?

1.

Työaikaseuranta

Työntekijä kirjaa työaikansa helppokäyttöisellä Linkity Työaikaseuranta -sovelluksella tai työajat tulevat olemassaolevasta kellokorttijärjestelmästä.

2.

TES-tulkinta

Linkityn palkka-automaatio tulkitsee työajat työehtosopimuksen mukaisesti ja muodostaa palkkarivit

3.

Valmis palkka

Palkkarivit ovat valmit ja ne voidaan siirtää suoraan maksuun tai siirretään olemassaolevaan taloushallintajärjestelmään maksettavaksi.

Linkityn palkka-automaatio tarjoaa helppokäyttöisen ja monipuolisen työkalun palkanlaskennan manuaalisten työvaiheiden poistamiseksi. Automaattinen palkanlaskenta on ratkaisu erityisesti epäsäännöllistä työtä tekeviin organisaatioihin, joissa lisien ja joustavien työaikaratkaisujen manuaalinen laskenta on työlästä.

Palkka-Automaation Ominaisuudet

automation

PALKANLASKENTA

Reaaliaikainen TES-tulkinta ja automaattinen palkanlaskenta. Eri työehtosopimusten hallinta.

car

KILOMETRIT JA PÄIVÄRAHAT

Kilometrikorvausten, päivärahojen sekä
muiden lisien automaattinen tulkinta.

book-percent

KUSTANNUSLASKENTA

Palkka-aineisto voidaan jakaa useisiin dimesioihin ja ohjata oikeille kustannuspaikoille. Työn kannattavuuden laskenta saadaan helposti.

connect-o

INTEGRAATIO

Integraatiot Suomessa käytettäviin palkanlaskentaohjelmiin ja taloushallintajärjetelmiin.

Palkka-automaatio

Automaattisella palkanlaskennalla tarkoitetaan sitä, että järjestelmä osaa laskea valmiit palkkarivit ottaen huomioon TES ja paikallinen sopiminen. Linkityn palkka-automaatio pystyy soveltamaan kaikkia työehtosopimuksia. Kyseessä oleva TES ja paikalliset sopimiset sekä talon tavat otetaan huomioon käyttöönottovaiheessa asiantuntijamme toimesta.

Käytäntö palkka-automaation taustalla

Kun työntekijä merkitsee työaikansa puhelimellaan tai selaimella, on se jo saman tien palkanlaskennan sähköisessä aineistossa. Työajan kirjaaminen on helppoa ja loogista, se tapahtuu täysin vastaavasti kuin sähköisissä kalentereissa, kuten Google Calendarissa.

Linkity toimittaa myös kellokorttilaitteita työaikojen helppoon sisään - ulos leimaamiseen. Niistä saadaan työaika-aineisto reaaliaikaisesti järjestelmään automaattisen palkanlaskennan aineistoksi.

Linkityn TES-automaatti muuntaa työaikamerkinnät palkkalajeiksi ja siirtää ne suoraan palkkaohjelmaan, jolloin sekä esimiehen / hallinnon ja palkanlaskijan työmäärä vähenee jopa 90%.

Kulunvalvonta- ja kellokorttijärjestelmien hyödyntäminen

Usein yrityksissä on jo valmiita teknisiä ratkaisuja työajan seurantaan ja kulunvalvontaan. Niistä saatavaa aineistoa voidaan monesti hyödyntää. Sähköiset työaikaleimaukset saadaan tulkittua Linkityn TES-moottorilla, jolloin palkka-automaatio muodostaa niistä valmiit palkkarivit maksua varten.

Ulkoisten järjestelmien integroinnissa on kuitenkin huomattava, että integraation toteuttaminen reaaliaikaisena ei välttämättä onnistu, koska olemassaolevissa järjestelmissä ei usein ole avoimia rajapintoja. Tällöin tietoa siirretään esim. palkkakauden päätteeksi tai parhaassa tapauksessa yön aikana tapahtuvana siirtona.

Töiden hyväksyminen

Esimiesten ja hallinnon on helppo tarkistaa tehdyt työt ennen palkanlaskentaa. Asiakkaalle tehdyistä tunneista voidaan pyytää hyväksyntä sähköisesti suoraan asiakkaalta. Asiakkaat suhtautuvat kuitenkin usein passiivisesti erilaisiin hyväksymispyyntöihin. Tällöin laskusta voidaan lähettää ennakkopainos tarkastettavaksi ja jos siitä ei ole määräaikaan mennessä reklamoitu, lähtee varsinainen lasku automaattisesti.

Taloushallinto - Integraatiot

Palkkakauden päätteeksi valmiit palkkarivit lähetetään rajapinta-integraation kautta suoraan taloushallinon palkkaohjelmaan. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti yhdellä klikkauksella. Huomattavaa onkin, että Linkity tuottaa täysin valmiit TES-tulkitut palkkarivit, eikä pelkästään työaikoja. Tämä tarkoittaa, että perinteistä palkanlaskentatyötä ei tarvita, vaan palkka-aineisto on suoraan valmis maksuun.

Valmiit integraatiot löytyvät mm. seuraaviin järjestelmiin:
- Talenom
- Netvisor
- ProCountor
- Tikon
- Personec W
- Fivaldi
- Tietosuunta
- CGI:n HR-ratkaisut
- Palkka.fi

  • "Vihdoinkin on älytty tehdä työajanseuranta, joka aivan vastaava käyttää kuin kalenteri"

  • "Palkkarivit muodostuvat todella helposti. Yhdellä klikkauksella saa valmiit palkkarivit koko henkilöstölle."

  • "Tehtyjen töiden tarkistaminen on todella helppoa ja selkeää."

Kiinnostuitko?

Täytä alla olevaan lomakkeeseen yhteystietosi, niin olemme Teihin yhteydessä.